Türk Dünyasi Masallari

Masal, olağanüstü olayların hikâyesidir (Özön, 1967: 671). Bir başka deyişle masal, terbiye ve ahlâka faydalı olan hikâyelerdir (Devellioğlu: 1993: 625). Büyük Türkçe Sözlük’te ise masal şöyle tanımlanmaktadır: Olağanüstü olay, macera, kahramanlara yer verilen ve daha çok çocuklara anlatılan hikâye (Büyük Türkçe Sözlük: 1990: 745).